Behandlingsmetoder

Vi gjør hva vi kan for å gjøre prosessen enklere for deg og dine nærmeste

Få en fornyet vurdering av din situasjon

Personlig vaksine som stimulerer ditt immunsystem til å gjenkjenne og bekjempe kreftceller

Regional kjemoterapi behandler svulstutsatte områder med konsentrerte doser cellegift

Mulighet til å prøve nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig.

Medias Klinikum er en uavhengig privatklinikk med fokus på Regional kjemoterapi, Onkologisk kirurgi, Hypertermibehandling and Smertebehandling.

Medias Klinikum har som filosofi og kjerneverdi å eliminere kreftsvulster uten å skade pasienten, og behandler pasientene i henhold til dette prinsippet. Den viktigste behandlingsform på Medias Klinikum er såkalt Regional Kjemoterapi, som er en målrettet behandling av kreftsvulster. Denne metode er i bruk i en rekke land, også i Norge, men her begrenset til leverkreft. Regional kjemoterapi gjør det mulig å behandle svulstutsatte områder med konsentrerte doser cellegift. Pasienter som behandles på Medias Klinikum er ofte ansett for å være uhelbredelig syke. Spesielt egnet for regional kjemoterapi er kreft i bryst, hode/nakke, hals, lunge, bukspyttkjertel, lever, blære og mage, samt bløtvevssarkomer og melanomer. Sahlgrenska Sykehus i Sverige har nettopp tatt i bruk denne behandlingsform for utvalgte melanom-pasienter.

Medias Klinikum fokuserer på prinsippet: Det er svulsten som skal lide, ikke pasienten. Grunnlaget for behandlingen er en reduksjon av generelt omfattende tumorer ved hjelp av høykonsentrert regional kjemoterapi (RCT). Bivirkningene hos pasientene blir vesentlig redusert, og ofte helt borte, med den umiddelbare avgiftningen ved kjemoterapi ved samtidig kjemofiltrasjon.

Når en svulst har blitt redusert ved regional terapi, vil svulsten, samt eventuelle regionale metastaser, bli fjernet ved hjelp av prinsippene for onkologisk kirurgi. Under behandlingen anvendes også en individuelt utviklet smertebehandling. Dermed er pasientene våre i stor grad fri for bivirkninger.

Medias Klinikum har mer enn 30 års erfaring innen regional kjemoterapi, under ledelse av Prof. Dr. med. Karl. R. Aigner.

Her en pasienthistorie fra en brystkreftpasient, som godt illustrerer Medias Klinikums behandlingsmetode:

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Medias Klinikum i Tyskland
 • Kjerneverdien er å ikke skade pasienten
 • Få eller ingen bivirkninger
 • 30 års erfaring

Det menneskelige immunsystemet har prinsipielt selv alle forutsetninger til å bekjempe tumorceller. Ubemerket av oss, gjør det dette utallige ganger i kroppen vår.

Det forekommer imidlertid av og til at tumorceller unnslipper denne overvåkningsmekanismen til immunsystemet og formerer seg. Dette betegnes som escape-mekanisme. Deretter oppstår det en tumor.

Den mest naturlige og også lengste effektive metoden for å bekjempe en tumor, er å hjelpe immunsystemet tilbake til sin oppgave med å angripe denne. En vaksinering med spesielt tilberedt tumormateriale varsler immunsystemet og bevirker kroppens egne immunceller til å formere seg, trenge inn i tumoren og drepe tumorcellene.
Store tumormasser må først reduseres ved hjelp av kjemoterapi. Tumor-vaksineringen fullstendiggjør deretter behandling og beskytter best mulig mot en fornyet vekst av tumoren.

Metode:

Den regionale kjemoterapi kjennetegnes ved normalt god responsrate. Ved hjelp av en etterfølgende vaksinering blir bekjempelsen av tumoren forsterket målrettet, og immunsystemets vaktsomhet for ny tumorvekst opprettholdes. Den regionale kjemoterapien suppleres optimalt gjennom tumor-vaksineringen. Ved hjelp av den personlig tilpassede kreftvaksinen, ledes ditt eget immunsystem til å identifisere de spesifikke markører til nettopp din tumor. Det stimuleres til å kjempe aktivt mot kreften og dermed til å forlenge den tumorfrie tiden.

Fremgangsmåte:

Ut ifra en biopsi av tumoren blir det utviklet en personlig vaksinasjon for pasienten. Den er spesielt tilpasset til pasientens tumor.

Tidsplan:

Vaksinasjonen blir integrert i behandlingen med den regionale kjemoterapien, slik at du kan regne med kun noe eller ingen lengre opphold på sykehuset. Under den første syklusen med den regionale kjemoterapien (RCT), blir det tatt en biopsi og derav blir det utviklet en personlig vaksine. Ved den andre syklusen av RCT foretas vanligvis fire vaksinasjoner, ved den tredje syklusen foretas det som regel to vaksinasjoner. Allerede ved den første syklusen er en vaksinasjon mulig. For å unngå å miste tid inntil den personlige vaksinen er ferdig, er det mulighet å stimulere immunsystemet mot tumorer på forhånd med en peptidvaksine.

Hvorfor er vaksinering og regional kjemoterapi en god kombinasjon?

Regional kjemoterapi (RCT) har færre bivirkninger enn systemisk kjemoterapi, og den kan redusert store svulster betydelig og ødelegge kreftceller slik at tumorantigener slippes ut i blodsystemet, som i seg selv kan aktivere immunsystem til å bekjempe kreft. Denne immunresponsen varer bare i en begrenset periode. Kombinasjonen av RCT og personlig tilpasset vaksinering kan føre til at den sterke immunresponsen opprettholdes i lengre tid og gir immunsystemet muligheten til å bekjempe kreften langvarig, selv parallelt med ytterligere behandlinger.

Hva er forskjellen mellom vaksineringer fra svulstvev og andre immunterapier?

Det finnes forskjellige immunterapier, deres virkning er enten medisinbasert eller cellebasert. Medikamentbasert immunterapi (vanligvis med antistoffer) aktiverer immunsystemet ikke-spesifikt mens behandlingen i Medias Klinikum med personlig tilpasset vaksinering er cellebasert og spesifikk. Det induserer en immunrespons mot antigenene til kroppens egen tumor og er derfor en svært spesifikk, personlig tilnærming.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Immunsystemet har alle forutsetninger til å bekjempe kreftceller
 • En vaksinering tilpasset for å ta knekken på kreft
 • Vaksinen er spesielt tilpasset pasienten
 • Vaksine sammen med regional kjemoterapi har mange positive effekter

Immunterapi er behandling som bruker visse deler av en persons immunsystem til å bekjempe sykdommer som kreft.

Dette kan gjøres på flere måter:

• Stimulere ditt eget immunsystem til å jobbe hardere eller smartere å angripe kreftceller
• Gir deg immunsystemkomponenter, for eksempel menneskeskapte immunsystemet proteiner

Noen typer immunterapi er også kalt biologisk behandling eller bio-terapi.

I de siste tiårene immunterapi har blitt en viktig del av behandling av enkelte typer kreft. Nyere typer immunterapibehandlinger blir nå utviklet, og det er ventet at disse vil påvirke hvordan vi behandler kreft i fremtiden.

Immunterapi inkluderer behandlinger som fungerer på forskjellige måter. Noen øke kroppens immunsystem på en svært generell måte. Andre hjelpe trene immunsystemet til å angripe kreftceller spesielt.

Immunterapi fungerer bedre for noen typer kreft enn for andre. Den brukes av seg selv for noen av disse kreftformene, men for andre ser ut til å fungere bedre når det brukes med andre typer behandling.

Typer kreft immunterapi

De viktigste typer immunterapi nå brukes til å behandle kreft inkluderer:

Monoklonale antistoffer:
Dette er menneskeskapte versjoner av immunsystemet proteiner. Antistoffer kan være meget nyttig i behandling av kreft, fordi de kan være utformet for å angripe en meget bestemt del av en kreftcelle.

Immun sjekkpunkthemmere:

Disse stoffene tar i utgangspunktet «bremsene» av immunsystemet, som hjelper det å gjenkjenne og angripe kreftceller.

Kreftvaksiner:

Vaksiner er legemidler som øker immunforsvaret naturlige evne til å beskytte kroppen mot «utenlandske inntrengere», hovedsakelig smittestoffer, som kan forårsake sykdom.

Når en smittsom mikrobe invaderer kroppen, gjenkjenner immunsystemet dem som fremmede, ødelegger det, og «husker» det å for å hindre en ny infeksjon dersom mikroben skulle invadere kroppen igjen i fremtiden. Kreftvaksiner dra nytte av denne defensive minne respons.

Svulster har mange måter å omgå immunsystemet. Ved å manipulere tumorceller in vitro, kan man øke immunogenisiteten (evnen til å produsere en immunrespons) av disse celler, noe som gjør dem enklere å bli gjenkjent av immunsystemet. Disse cellene blir deretter blandet med ulike hjelpestoffer (stoffer som øker kroppens immunforsvar) og gitt tilbake til pasienten.

Teknologien er allerede i bruk i flere sykehus og akademiske sentre over hele verden med gode terapeutiske tilbakemeldinger. Vaksiner fungerer i motsetning til vanlig immunterapi på alle pasienter og alle krefttyper, inkludert: melanom, nyrecellekarsinom, kolon, eggstokk, bryst, prostata, lunge, hjerne, lymfomer, og mer og har i utgangspunktet ikke de samme bivirkninger som den immunterapi som tilbys på de fleste offentlige sykehus i dag.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Bruker visse deler av immusystemet
 • Fungerer bedre for noen krefttyper enn andre
 • Teknologien er i bruk i flere sykehus og akademiske sentre over hele verden med gode tilbakemeldinger

NanoKnife for skånsom og hurtig behandling av kreftsvulster
NanoKnife er en banebrytende ny kreftbehandling for inoperable svulster i lunge, nyre, lever, bryst, prostata og bukspyttkjertel, som nå er tilgjengelig for våre klienter. Behandlingen skjer på Princess Grace Hospital i London, som OncoloMed representerer i Norge.

NanoKnife kan være et behandlingsalternativ for pasienter som ikke er kandidater til konvensjonelle behandlinger eller hvis andre behandlinger ikke har vist seg effektive.

Avansert Teknologi
NanoKnife Systemet er basert på irreversibel elektroporasjon, IRE, som er noe helt nytt innenfor kreftbehandling. Her anvendes mikrosekund-elektriske impulser i stedet for ekstrem varme, frysing eller stråling. Ved IRE behandlingen deles cellene ned til molekyl-størrelse.

Hvordan virker NanoKnife?
NanoKnife teknikken ødelegger kreft med elektrisk strøm, og minimerer risikoen for skade på nærliggende organer eller blodårer. Systemet bruker hverken varme eller ekstrem kulde til ablasjon (ødeleggelse) av bløtt vev (Lunger, Nyrer, Lever, Bugspyttkjertel/pankreas og Prostata).

Metoden består i ultralydveiledet plassering av tre eller flere parallelle elektroder som leder høyvolts spenninger gjennom svulstvevet Ablasjonsbehandling er for så vidt ingen ny behandlingsform, da metoden har vært brukt i nærmere 20 år for pasienter med uhelbredelig kreft, da som radiofrekvens ablasjonsterapi, som oppvarmer svulsten og «koker» den til kreftcellene dør. Denne metode er imidlertid mindre effektiv/og eller mer risikabel hvis svulsten er tilstøtende til en hovedpulsåre. NanoKnife omgår dette problemet ved å bruke en 3000 volt elektrisk strøm i stedet for varme for å ødelegge kreften. Elektrodene leverer en rekke høyspenninger, men bruker lavenergi strøm til å skape nano-størrelse defekter i cellemembranen, som igjen fører til celledød.

Kollagen baserte blodkar og nervebaner vil stort sett være upåvirket av IRE prosessen, som gir et sikkert verktøy til behandling av kreft i bløtt vev.

Behandling av buskspyttkjertelkreft/pankreas med IRE
De siste årene har det vært stor interesse i å bruke NanoKnife til ablasjon av bl.a. inoperabel pankreas (bukspyttkjertel) karsinom, som vanligvis involverer tilstøtende blodårer. Foreløpige resultater fra USA og Storbritannia viser at den gjennomsnittlige tiden det tar for sykdommen å utvikle seg (og derved median overlevelse) blir nesten doblet med ved bruk av NanoKnife for å behandle bukspyttkjertel karsinom sammenlignet med konvensjonell systemisk kjemoterapi.

Behandlingen krever ingen inngrep som kutt eller snitt, da to fine nåler blir guidet til svulsten gjennom huden ved ultralyd eller CT-skanning, hvoretter en sterk elektrisk strøm går gjennom den i to minutter. Hele prosedyren tar ca. 45 minutter og utføres under full anestesi. Pasientene overvåkes over natten og reiser vanligvis hjem neste dag.

NanoKnife – også for Prostata kreft
Prostatekreft er den hyppigste kreftform hos norske menn, med ca. 5.000 nye tilfeller årlig. NanoKnife, som den minimalt invasive og potensbevarende behandling den er, har lenge vært mulig i USA og en rekke Europeiske land, og nå har også Tyske helsemyndigheter meddelt at første skritt er tatt for å kunne tilby tyske menn denne behandlingen også i offentlig regi.

Behandling for prostatekreft er i stor endring, ved at man nå kan finne svulsten ved hjelp av avanserte MR-diagnostikk. Dette muliggjør også en helt annen tilnærming til behandling. I nærmere 100 år har behandlingsmålet vært prostata alene, enten behandlingen er basert på strålebehandling eller kirurgi, som gir pasienten stor risiko for alvorlige bivirkninger. Målsetting med IRE behandling er å behandle kreften pluss en 5 mm margin. Gitt at kreften på tidspunktet for diagnosen måler mer enn 2 ml i volum, er det nå mulig å behandle kreften ved å utsette relativt små volumer av prostatavev til en energikilde (NanoKnife) Det er verdt å huske at de fleste prostataer måler mellom 35 og 45 ml i volum, slik at det meste av vevet kan opprettholdes i de fleste tilfeller, noe som fører til bedre resultater. Studier utført av Professor Emberton fra LUA (London Urology Associates) og hans team, publisert i ledende kreftpublikasjoner, har vist at menn kan få kreftbehandlet sin prostata med NanoKnife, med en 99% sjanse for å bevare kontinens og en 90% sjanse for å bevare erektilfunksjonen tilstrekkelig for penetrasjon. Mange menn beholdt også sin evne til utløsning.

NanoKnife (eller irreversibel elektroporasjon) gir en svært presis måte å administrere energi mot prostatavev. Den virker ved å sende en meget høy spenningsstrøm mellom et sett med nåler som omgir svulsten – vanligvis 3 eller 4 nåler, avhengig av plasseringen av svulsten. Strømmen endrer membranpotensialet til celleveggen (en delikat balanse mellom positiv og negativ ladning) og som et resultat danner hull i membranveggen til cellen. Disse hullene (porasjoner) tvinger cellen til å begå selvmord (en prosess kjent som apoptose). Behandlingen er derfor ikke termisk, fordi den ikke krever en ekstrem temperatur for å ødelegge celler – og er derfor unik blant ablasjonsteknologier som nevnt innledningsvis.

Fordi energien går mellom nålene, er energien konsentrert i mellomrommet mellom nålene. Det er dette som gir den store presisjon ved behandlingen.

Behandlingsforløp
Behandling med IRE er rask, og derved ofte langt rimeligere enn annen behandling. Passasjen mellom energi mellom nålene tar omtrent 10 minutter og er dessuten smertefri. Dette betyr at menn kan behandles som en dagssaksprosedyre, med kun et fåtall av pasienter som måtte ha behov for smertestillende etter behandling. Administrering av NanoKnife forårsaker at prostatavevet svulmer. Dette betyr at menn trenger et kateter (et rør som tømmer blæren) i 3-4 dager etterpå.

Om behandlingen har vært suksessfull kan måles ved en MR, som er planlagt som del av prosedyren, 7-10 dager etter behandling. Dette er det ideelle tidspunkt for å se mengden vev som er blitt ødelagt, og for å sikre at den opprinnelige svulsten pluss en margin er blitt omfattet av behandlingen.

Gjør du NanoKnife behandling på The Princess Grace Hospital gjennom OncoloMed AS, vil du dra nytte av:

 • Målrettet behandling i det eneste private sykehuset i Storbritannia som kan tilby NanoKnife-systemet
 • Behandling i et komfortabelt, vennlig og topp faglig miljø
 • Høy kvalitet på personlig omsorg og pleie
 • En raskere rekonvalesens og tilnærmet smertefri opplevelse sammenlignet med alternative kreftbehandlingsformer

NB: Pasienter med pacemaker, unormalt hjerteslag eller nervestimulatorer er dog ikke kvalifisert for denne prosedyren, uten forutgående aksept eller konsultasjon på Princess Grace Hospital.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Skånsom behandling av prostatakreft
 • Lav risiko for impotens
 • Lav risiko for bivirkninger
 • Bruker elektriske støt

Radiofrekvensablation er en lokal, målrettet, kreftbehandling der man ved å bruke Ultralyd og CT-teknologi, kan  sette inn varmegenererende nåler med høy-energi radiobølger direkte inn i kjernen av kreftområdet. Området blir så oppvarmet og når det overstiger 60 ℃, vil en systematisk nedbrytning av proteiner i kreftcellene finne sted, helt til det punkt der de blir uskadeliggjort.

Denne prosedyren blir levert av mikrobølge-teknologi eller gjennom nålebasert implementering. Nålebasert ablasjon kan brukes til å behandle svulster når kirurgi ikke er et alternativ eller for å avlaste andre symptomer relatert til kreftbehandling. Behandling kan gis alene eller sammen med kirurgi, kjemoterapi eller radioterapi.

RFA behandler hovedsakelig primær og sekundær leverkreft, primær og sekundær lungekreft og nyrekreft.

Risikoen for komplikasjoner med RFA er lav. Mindre bivirkninger kan omfatte:

• lett smerte eller ubehag
• lett feber
• generell følelse av uvelhet.

Vi tilbyr ablasjonsbehandling hos våre samarbeidsparntere i England og Kina, henholdsvis Princess Grace Hospital og Beijing Puhua International Hospital (som kombinerer RFA med andre behandlingsmetoder, inkludert tradisjonell kinesisk medisin – TCM).

Mer om RFA ablasjon her:

Fra Kirurgen.no: Radiofrekvensablasjon av leversvulster

Fra Oncololex.no: Radiofrekvensablasjon av leversvulster

Merk at RFA tilbys for en rekke solide tumorer, ikke bare for leversvulster, som angitt her.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Varmer opp og ødelegger kreftceller
 • Bruker mikrobølge-teknologi sammen med nåler
 • Brukes på Lunge, Lever, og Nyrekreft
 • Lav risiko med få bivirkninger

RFA behandling

CyberKnife behandler kreftsvulster hvor som helst i kroppen uten bruk av kirurgi.

Kjennetegnet ved CyberKnife er at strålehodet beveger seg rundt i forskjellige posisjoner, slik at svulsten/tumoren blir rammet med høye doser stråling, fra alle vinkler, uavhengig av svulstens kompleksitet og størrelse og med minimal eller ingen innvirkning på andre og omkringliggende deler av kroppen.

Videre overvåker CyberKnife kontinuerlig svulsten den er satt til å angripe, noe som ofte er et problem ved tradisjonelle strålebehandlinger. En kreftsvulst har ofte en lei evne til å bevege seg, endatil gjennom pasientens pust under behandlingen – CyberKnife overvåker dette og korrigerer for svulstens bevegelser. Det er m.a.o. ikke nødvendig å avbryte behandlingen for å innstille maskinen på nytt ved slike små uroligheter.

Svært presis behandling

CyberKnife er svært presis og arbeider innenfor millimeters nøyaktighet, og pasienten ligger vannrett under hele behandlingen. Ut fra en såkalt PET-CT-skanning styrer et computerprogram, hvor mye, hvor lenge og i hvilken posisjon strålekanonene skal arbeide.
Selve behandlingen tar ca. en time og gjennomføres uten smerte eller bivirkning for pasienten. En typisk CyberKnife behandling strekker seg over en til fem behandlinger. Fire kameraer sikrer, at legene konstant kan overvåke forløpet og følge med i hele behandlingsprosessen

Med en strålediameter på mindre enn 1 millimeter, kan CyberKnife gjennomføre strålebehandling med en uovertruffen nøyaktighet uten å ødelegge det friske vevet rundt. For eksempel kan strålen med et knappenålshodes nøyaktighet gjennomføre stråling av en virvelsøyle, uten å skade ryggmargen omkring.

CyberKnife har hatt sitt store fortrinn ved at den kan benyttes til behandling av svulster som ved tradisjonelle behandlingsmetoder har vist seg umulige å behandle, og videre til å forsinke eller ødelegge små og dyptliggende svulster i hjernen som ikke kan fjernes gjennom operative inngrep.

Konvensjonell strålebehandling langvarige behandlingsperioder, med til dels store bivirkninger, som tretthet og kvalme, gjerne i lang tid etter behandling. Behandling med CyberKnife er kort, og gjennomføres poliklinisk med en varighet på mellom 30 til 90 minutter, avhengig av svulstens kompleksitet og form.

Samtidig – ved at behandlingen gjennomføres helt smertefritt og uten bivirkninger, har behandling med CyberKnife også vist seg svært effektivt ved kreftbehandling av barn, og eldre samt mennesker som er for syke til å gjennomføre tradisjonelle operative inngrep.

Litt mer om CyberKnife her:

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Behandler kreft uten kirurgi
 • Minimal eller ingen innvirkning på andre deler av kroppen
 • Svært presis behandlingsmetode
 • Korte behandlinger på en – fem behandlinger

Partikkel terapi (Proton terapi) er en form for strålebehandling der energiske ioniserende partikler (protoner eller karbon ioner) rettes mot målet (svulsten). I protonbehandling benyttes ledede kjernepartikler til strålebehandling, sammenlignet med vanlig strålebehandling som bruker røntgen stråler. Protoner gir imidlertid en mer avgrenset doseavsetning enn konvensjonell stråleterapi. Protonterapi gir dermed lavere stråledoser til omliggende friskt vev og mulighet for å redusere bivirkninger som følge av strålebehandling. Samtidig kan strålebehandling med protoner gi høyere stråledoser til svulstvev enn det som er mulig å oppnå med tradisjonell strålebehandling.

 

Det spesielle med proton stråler er at de har et definert område som kan beregnes på millimeteren og kan derfor utstråle svært nær sensitive steder. Protonterapi kan derfor benyttes til en rekke kreftbehandlinger der svulst ligger i nærheten av sensitive funksjonelle områder, som for eksempel (men ikke begrenset til) hodet og bryst, for små og store kreftformasjoner.

Behandlingen er i første rekke aktuell hos pasienter hvor det ikke lar seg gjøre å tilføre tilstrekkelig store doser til svulsten med tradisjonell stråleterapi uten betydelig risiko for bivirkninger, eller hvor de stråledoser som konvensjonelt i dag gis leder til betydelig grad av bivirkninger. Dette gjelder for eksempel pasienter med kreft i hode-halsregionen og de tradisjonell behandling med kirurgi og/eller røntgenstråler ikke gir tilfredsstillende kontroll, eller er vanskelig på grunn av kreftsvulstens nærhet til omliggende normalkritiske anatomiske strukturer.

 

Pasienten føler ingenting under behandlingen. De minimale vevskader i omkringliggende vev resulterer også færre bivirkninger etter behandling, som kvalme, oppkast eller diaré.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Ledende kjernepartikler
 • Gir høyere stråledoser enn tradisjonell behandling
 • Kan brukes på sensitive områder grunner svært presis stråle
 • Spesielt aktuelt for pasienter med kreft i hode- og hals-regionen

Tomoterapi kombinerer CT-teknologi og intensitetsregulert stråleterapi (IMRT), og er ved siden av CyberKnife er et integrert og avanserte strålesystem for omfattende kreftbehandling.

Dette er et «alt-i-ett system» som lar dine behandlere skanne og behandle deg i sanntid, med et en enkelt maskin, både raskere og mer presist enn vanlig strålebehandling

Når mang behandles med Tomoterapi gjøres først en CT-undersøkelse av den rammede regionen for å klargjøre de eksakte konturene av svulsten og det omgivende friske vevet, for derved å bestemme stråledosen. Basert på disse dataene bruker tomografi en sofistikert datamaskin til å justere intensiteten og stråleretningen. Intensiteten og retningen på strålene blir nøyaktig tilpasset svulsten. Strålene kan sendes inn i kroppen fra alle retninger (360 grader) for å maksimere stråledosen og beskytte friskt tilliggende vev. Hver rotasjon vil behandle en skive av svulsten med nøyaktig fokusering av strålene rundt hele svulsten. Den samlede effekten er å beskytte friskt vev ved å begrense stråledosen mot dette vevet, mens svulsten mottar en høyere og potensielt mer effektiv dose.

Hvorfor Tomoterapi?

Som nevnt ovenfor, gir Tomoterapi en svært presis målretting mot kreftceller. Dette, kombinert med at den leverer stråling i 360 grader rundt deg, bidrar til å effektivt kunne behandle både vanskelig å nå og komplekse svulster med svært presis stråling.

Daglig tas det nye bilder under behandlingen, og gjennom en såkalt CTrue ™ bildebehandling kan man ut fra disse veilede behandlingen daglig, og legene kan justere for selv de minste endringer i den enkeltes anatomi under behandlings-forløpet.

Tomoterapi er i stand til å behandle både små, store og flere svulster, og i flere områder av kroppen – i samme behandlingsrunde eller i behandlingsforløpet. Den nøyaktige strålemekanisme reduserer skade på omkringliggende friskt vev, slik at du har en lavere risiko for smerter, komplikasjoner og færre og mindre alvorlige bivirkninger. Behandlingen er poliklinisk og smertefri, og tar bare noen få minutter, ofte så lite som 10 minutter.

Tomoterapibehandlinger er smertefri. Opplevelsen er til sammenligning lik det å ta en CT scan eller en røntgen. Du vil høre brummer og klikk i systemet mens det jobber -noe som skyldes kalibrering til den tilpassede behandlingsplan, men behandling er ellers svært behagelig og rolig.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Kombinerer CT-teknologi og IMRT
 • Avansert strålesystem
 • En enkelt maskin med «alt-i-ett»
 • Behandling er smertefri og tar ofte mindre enn 10 minutter

Onkologisk viroterapi – bruken av virus til å bekjempe kreft, er ingen ny behandlingsform, da den har sitt opphav i forskning allerede fra 1950-årene, men også her skjer det en stor utvikling innen moderne kreftbehandling.

Onkolytisk viroterapi betyr eliminering av maligne celler ved virus-formering inne i svulsten. Den biologiske grunnlag av dette fenomenet er viruset tropisme, noe som betyr at forskjellige virus har selektive preferanser for visse celler.

Dette resulterer i forskjeller i sykdomsmanifestasjonen fra virus til virus. De fleste virus i naturen har en tropisme for ondartede celler, noe som gjør dem egnet for onkolyse. Onkolytiske virus omfatter onkolytisk meslingvirus, onkolytiske vaccinia-virus, HSV onkolytisk, reovirus og så videre. I enkelte studier har onkolytiske virus blitt kombinert med kjemoterapi eller stråling.

Kroppen reagerer normalt på viral infeksjon ved å bremse eller stoppe cellemetabolisme, for derved å forhindre virusreplikasjon, og går inn apoptose, eller programmert celledød. Tumorceller motstår apoptose, og undertrykker proteinsyntese ved viral infeksjon, noe som gjør dem mer utsatt for skade og celledød, som er selve grunnlaget for onkolytisk virusbehandling. Selv svekkede virus kan spre seg inne kreftceller, hvor de ikke kunne komme inn i en normal celle. Men immunresponsen i de fleste kreftceller er bare delvis inaktivert, så de fleste svulster viser bare begrenset følsomhet for viral infeksjon.

For å overvinne dette, forskerne koder virulensfaktorer som er komplementære til hverandre, eller som stammer fra konkurrerende virusstammer. På samme tid, må de bygge inn beskyttelse for normale celler mot virusinfeksjon.

For mer informasjon om Viroterapi, klikk her

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Bruker virus til å bekjempe kreft
 • Kan brukes sammen med kjemoterapi eller stråling

Hva er kryokirurgi?

Kryokirurgi (også kalt kryoterapi ) er bruk av ekstrem kulde produsert av flytende nitrogen (eller argon gass) for å ødelegge unormalt vev . Kryokirurgi brukes til å behandle eksterne svulster, som for eksempel på huden. For eksterne svulster blir flytende nitrogen påført direkte på kreftcellene med en bomulls pinne eller sprøyteanordning.

Kryokirurgi brukes også til å behandle svulster i kroppen (indre svulster og svulster i beinet). For interne svulster sirkuleres flytende nitrogen eller argon gass gjennom et hult instrument kalt et kryoprobe som kommer i kontakt med svulsten. Legen bruker ultralyd eller MR til å veilede kryoproben og overvåke frysing av cellene, og dermed begrense skader på nærliggende sunt vev.  En iskrystall-bolle dannes rundt sonden, og fryser celler som måtte være i nærheten. Noen ganger brukes mer enn en sonde til å levere flytende nitrogen til ulike deler av svulsten. Sondene kan settes inn i svulsten under operasjon eller gjennom huden (perkutant). Etter kryokirurgi tiner det frosne vevet og blir enten naturlig absorbert av kroppen (for indre svulster), eller det oppløses og danner en skorpe (for eksterne svulster).

Hvilke typer kreft kan behandles med kryokirurgi?

Kryokirurgi brukes til å behandle flere typer kreft, og noen forstadier eller ikke kreftrelaterte diagnoser. I tillegg til kreft i prostata og lever  kan kryokirurgi være en effektiv behandling for følgende:

 • Retinoblastoma (en barnerelatert kreft som påvirker øyets retina). Legene har funnet ut at kryokirurgi er mest effektiv når svulsten er liten og bare i enkelte deler av netthinnen.
 • Tidlig stadium hudkreft (både basalcelle og squamous cellekarcinomer ).
 • Forstadium til hudkreft,  kjent som aktinisk keratose.
 • Tidlig stadium av livmorhalsen kjent som vulvar intraepitelial neoplasi (unormale celleforandringer i livmorhalsen som kan utvikle seg til livmorhalskreft).

Kryokirurgi er også brukt til å behandle noen typer lavgradige  kreft- og ikke-cancerøse tumorer i benet. Det kan redusere risikoen for leddskade i forhold til mer omfattende operasjoner, og bidra til å redusere behovet for amputasjon . Behandlingen brukes også til å behandle AIDS- relatert Kaposi sarkom når hudlesjonene er små og lokaliserte .

Forskere vurderer kryokirurgi som behandling for en rekke kreftformer, inkludert bryst- , tarm- og nyrekreft . De undersøker også kryoterapi i kombinasjon med andre kreftbehandlinger, for eksempel hormonbehandling , kjemoterapi , strålebehandling eller kirurgi.

OncoloMeds hovedsamarbeidspartner i forhold til Kryoterapi er Beijing Puhua International Hospital i Beijing, Kina.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Bruker virus til å bekjempe kreft
 • Kan brukes sammen med kjemoterapi eller stråling

Denne relativt nye kreftbehandlingsterapi gjør det mulig å bekjempe kreftceller og metastaser. Den er basert på at kreft og metastaser forekomme i et surt ekstracellulært miljø.

Denne karakteristikken gir muligheten for selektivt rettet behandling mot kreftceller ved hjelp av aktive ph-sensitive stoffer. Behandlingen innebærer intravenøs behandling kombinert bruk av tre medikamenter, tilhørende salisylate familien. Denne type av behandling har begrenset eller ingen bivirkninger.

Kreftcellene er ofte motstandsdyktig mot den terapeutiske effekten av kreftlegemidler ved å endre deres genetiske uttrykk og interne funksjoner. Salisylater omgår slike tilpasninger ved å angripe celleveggen i stedet for sitt indre.

Målet er en aktivering av immunsystemet mot kreftceller, og derved å skape en fortsettelse av remisjon.

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Relativt ny behandling
 • Behandler kreft ved hjelp av aktive ph-sensitive stoffer
 • Få eller ingen bivirkninger

«De beste resultatene oppnå som regel når det beste av konvensjonelle behandlingsmetoder blir kombinert med det beste av komplementære behandlinger, som immunterapi.»

OncoloMed har etablert et nært samarbeid med selskapene Immuno-Solutions og StoreMyTumor, for å dekke en stadig økende etterspørsel etter individuell og personifisert immunterapibehandling.

Gjennom samarbeidet med Immuno-Solutions og deres samarbeidspartnere, som OncoDNA, kan vi tilby det siste av diagnostiske undersøkelser, som gen-tester, liquid biopsies (biopsier basert på blodprøver) og andre genetiske tester for å redusere risiko for å velge feil behandlingsregime.

I tillegg tilbyr selskapet kreftvaksiner, enten det måtte være vaksiner basert på pasientens egen tumor, til såkalte peptide vaksiner- som er mer generelle vaksiner rettet mot kreftpasienter.

Hva er immunterapi?

Akkurat som hvordan kroppen vår kan bekjempe en forkjølelse, kan den kjempe mot kreft. Faktisk kjemper kroppen vår med kreft hver dag, og bare når immunforsvaret ikke klarer sitt arbeid, dannes kreft og en utvikling uten kontroll. Immunterapi «gjenopplærer» immunforsvaret for igjen å kunne gjenkjenne kreftcellene, slik at det vil angripe og drepe disse cellene.

Immunterapi basert på vaksine er det nøyaktige motsatte av kjemoterapi når det gjelder bivirkninger. Med immunterapi er det ikke håravfall, kvalme, oppkast eller andre bivirkninger. Pasienter kan kun (i sjeldne tilfeller) oppleve milde influensasymptomer  under behandlingen. Og immun-terapi dreper kun kreftcellene (i motsetning til cellegift som dreper både de gode og de dårlige cellene), og har minne for å fortsette å kjempe lenge etter at immunsystemet er aktivert.

Immunterapi er ikke standard behandlingsregime enda, men det finnes flere alternativer for allerede nå å kunne få denne, både i  USA og internasjonalt (forskjellige land har forskjellige regelverk). Men studier har dokumentert at teknologien er vellykket til å generere en immunrespons hos pasienter med flere kreftindikasjoner.

Immunterapi kan kombineres med ulike standardbehandlinger for kreftrammede; og kan faktisk ofte ha størst effekt dersom den kombineres med cellegift eller stråling (og da gjerne Regional Kjemoterapi og Stereotaktisk Stråling, som CyberKnife)

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Nøkkelinfo kommer her

Det har i pressen vært mye fokus på at kliniske studier må bli mer tilgjengelige for norske pasienter, for å «sikre best mulig behandling».

I OncoloMed har vi lenge hatt fokus på å kunne tilby de pasienter som ønsker det en mulighet for å komme inn på kliniske studier, men pasienter skal være klar over at dette ikke er for alle, og at usikkerheten for hva som kan forventes av resultat av behandling gjennom kliniske studier kan være langt større enn gjennom annen utprøvd behandling, også om denne skulle bli definert som «eksperimentell» her hjemme.

Kliniske studier eller utprøvende behandling, er med andre ord i aller høyeste grad å anse som eksperimentell, og betyr at medisinen testes ut på mennesker for å se om virkningen er som forventet, og om bivirkningene er akseptable.

Kliniske studier er viktige for å undersøke/teste ut bl.a.:

 • Nye legemidler (medisiner)
 • Nytt medisinsk utstyr, f.eks. hofteproteser og pacemakere
 • Nye medisinske prosedyrer, f.eks. nye operasjonsteknikker, strålebehandlingsteknikker m.m.

Alle forskningsprosjekter som involverer mennesker har gjennomgått lengre godkjenningsprosedyrer, uansett hvilket land forskningen skjer i, og skal tilfredsstille en rekke kriterier for å kunne bli godkjent for bruk på pasientene.

En klinisk studie deles opp i flere faser, som alle kan være tilgjengelige for pasienter, dersom man tilfredsstiller de kriterier som ligger til grunn for utvelgelse av kandidater;

Fase 1. Betyr at det er første gang legemidlet testes på mennesker. Forut for dette er det gjort mange undersøkelser eller tester i laboratorier og på dyr. Legemiddelet har vist lovende resultater, og er blitt godkjent for å bli gitt til mennesker.

Fase 2. Skal hovedsakelig avgjøre når, hvordan, og i hvilke mengder (doser) legemidlet skal gis. Du blir nøye fulgt opp i forhold til bivirkninger og effekt av behandling.

Fase 3. Skal bekrefte legemidlets virkning og sikkerhet ved den aktuelle sykdom/tilstand Legemidlet som testes, sammenlignes ofte med den behandlingen som er standard behandling.

Fase 4. Studier som starter etter at legemidlet er godkjent hos myndighetene. Det er oppfølging av et preparat som er godkjent, og utføres gjerne en tid etter at medikamentet er tatt i bruk

Det å delta i en klinisk studie kan ha svært positiv effekt, men som nevnt innledningsvis, må dette defineres som eksperimentell behandling.

OncoloMed hjelper gjerne med søk etter kliniske studier, men understreker at dette kan innebære behov for nye utredninger forut for eventuell aksept.

I Norge er det i dag registrert omkring 110 kliniske studier innenfor kreftbehandling, mot over 15.300 studier på global basis, noe som godt illustrerer de muligheter som kan ligge i å søke kliniske studier ute.

Nyttige linker:

Clinical Trials.Gov

HelseNorge – Søk etter kliniske studier

(+47) – 909 13 600

Nøkkelinfo

 • Skriv inn nøkkelinfo her, og lag det til liste

Avtal et uforpliktende møte

Ring oss på (+47) – 909 13 600 eller send mail på info@oncolomed.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om behandlingsmetoder, gledelige pasienthistorier, generell nyttig informasjon og mye annet som kan være relevant for deg eller dine nærmeste.

Takk for påmeldingen!