Pasientens personlige assistent

Vi ønsker å være pasientens personlige assistent på alle sider som har med både aktiv forebygging av ny kreft, eller aktiv kreftbehandling å gjøre, der pasientene får tilbud om vår assistanse og støtte, i forhold til et nettverk som er bygget opp gjennom over 10 års erfaring fra kreftbehandling i utlandet.

Medlemskapet koster 390 kr pr måned

Bli medlem nå

Hva dekker medlemskapet?

Se hva vi kan hjelpe deg med

2nd opinion

Halv pris på oversettelse av epikriser, journaler og andre rapporter, konvertering av bilder og utsendelse til mulige behandlere for vurdering av behandlingsmuligheter. 

Mer info

En 2nd opinion vil gi deg en oversikt over noen alternative behandlingsmuligheter i utlandet, og OncoloMed vil normalt sende en forespørsel til 5 ulike spesialistsentere i ulike land, for vurdering av dine muligheter.

GENTESTING FOR PERSONLIG KREFTBEHANDLING

Det er vel kjent at framtidens kreftbehandling i stor grad vil være persontilpasset basert på ulike typer genetiske tester. Som medlem hos oss får du råd fra våre eksperter på hvilke typer tester som kan være mest aktuelle for deg.

Mer info

Det er i dag en rekke alternative genetiske testmuligheter og noen av disse kan også benytte tidligere biopsiprøver som allerede måtte være tilgjengelige også i Norge. Om disse ikke er utført tidligere, kan de være helt sentrale i å avdekke hvilke behandlinger (spesielt innen immunterapi) som kan være aktuelle for deg enten du er under behandling eller er friskmeldt (aktiv overvåking)

2ND OPINION BILDEDIAGNOSTIKK

Mange tenker ikke på at din radiolog ofte er avgjørende for å stille riktig diagnose. Og selv om de fleste radiologer er både flinke og gjør sitt beste er de også mennesker, og mennesker gjør feil. Som medlem hos OncoloMed får du halv pris på en ny vurdering av dine radiologiske bilder, for å være helt sikre på at din diagnose er korrekt.

Mer info

Radiologi har blitt en ekstremt kompleks spesialitet og vanligvis kan ikke én radiolog være ekspert på alle områder. Kunnskapsbasen for bildebehandlingsindustrien har utvidet seg dramatisk med bruken av MR, multidetektor-rad CT (MDCT), PET/CT og de nylig utviklede applikasjonene for disse modalitetene. Å følge med på de siste fremskrittene er i ferd med å bli en utfordring for radiologer. Ingen kan være ekspert på alt, så radiologi subspesialister har utviklet seg — først som kliniske eksperter (muskuloskeletal, nevroradiologi, nukleærmedisin og intervensjon), deretter som modalitetseksperter (MRI, CT, PET og så videre), og senere som eksperter innen spesialiserte kliniske, modalitets-, anatomi- og patologiområder. Radiologer har, akkurat som andre leger, ulike personligheter, ulike erfaringer og ulik opplæring. Noen radiologer er mer konservative, og andre er mer aggressive. Det kan være en god idé å få et annet perspektiv for å unngå feildiagnostisering eller forsinket diagnose

KLAGEHJELP

Mener du at du ikke har fått den behandling eller helsehjelp du har krav på? Eller mener du deg utsatt for pasientskade og/eller fristrbrudd, som kan gi deg nye rettigheter eller krav på erstatning? Som medlem hos oss kan vi kan hjelpe deg med å utarbeide klager til relevante helsemyndigheter, NAV eller andre.

JURIDISK BISTAND

Hvis du som pasient blir påført en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning. Det samme gjelder dersom du mener deg utsatt for fristbrudd som kan gi deg rett på ny behandling også i utlandet. Medlemskap hos oss dekker en 30 min innledende konsultasjon med en av våre juridiske samarbeidspartner for å avdekke om du kan ha en sak eller ei, og hvordan kunne gå videre med denne.

Mer info

Har du blitt påført en pasientskade? Altfor mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi en totrinns tjeneste for våre medlemmer; først en vurdering av din sak basert på nødvendige dokumenter som kan være relevante for saken, deretter en gratis samtale om din sak med en av våre juridiske eksperter på pasientskadeområde og erstatningsrett, der du vil få ærlige svar på om du har en god sak eller ei. Det er viktig at du vet når du kan ha krav på pasientskadeerstatning, men like viktig er det å vite når saken din kan være risikabel å ta videre, ikke minst med tanke på kostnadene som en sak alltid vil innebære.

FORSIKRINGSTILBUD

For våre medlemmer kan vi hente inn tilbud om forsikringsdekning av behandlingsreise (samt eventuelt også tilbud om mer omfattende helseforsikring enn den som finnes hjemme).

Mer info

Har du vanlig reiseforsikring er du normalt godt sikret mot uforutsette utgifter om du skulle bli syk under reise. Dette kan være utgifter til behandling, tilkalling av pårørende eller hjemtransport, dersom du blir akutt og uventet syk. Husk imidlertid at denne normalt ikke vil gjelde dersom man reiser til utlandet for behandling, da man vil hevde at mulige behandlingsutgifter i en slik forbindelse både kan være forventede og sannsynlige. Dette er ikke dekket av din vanlige reiseforsikring, og en behandlingsreise, uansett hvilken behandling man skal gjennom, kan derfor bli veldig kostbart for den det gjelder dersom noe uforutsett skulle oppstå.

TILGANG SPESIALISTER

Medlemmer av OncoloMed får tilgang til hele OncoloMeds spesialistnettverk, enten for kontakt direkte eller gjennom OncoloMed. Videre også mulighet for video- og/eller telekonferanser med de spesialister som tilbyr dette, til en gunstig medlemspris.

Mer info

Husk at på langt nær alle spesialister tilbyr telekonsultasjoner eller videokonferanser. Prisnivå for disse vil også kunne variere en del, avhengig av hvilket land man jobber samt etterspørselen for denne type tjenester.

Medlemskapet koster 390 kr pr måned

Velkommen til OncoloMed

Har du fått en kreftdiagnose, og er usikker på om den behandlingsplan du er tilbudt er den riktige for deg?

Da er kanskje tiden inne for å få en 2nd opinion i forhold til alternative behandlingsmuligheter. OncoloMed har gjennom årene opparbeidet et stort nettverk av sykehus og klinikker utenlands som representerer et bredt utvalg behandlingsmuligheter. Behandlinger som gjerne ikke tilbys her hjemme. At ulike typer kreftbehandling ikke er godkjent hjemme, og da gjerne får merkelappen «eksperimentell», innebærer ikke at den ikke kan være i daglig bruk i veldig mange andre land, deriblant Sverige og Danmark. Vi formidler kontakt med sykehus i flere land, som kan tilby behandlinger, men valget er ditt og ditt alene.

OncoloMed gir deg verdifulle tilbakemeldinger fra en rekke sykehus, i forhold til mulige behandlingsalternativer. Det er en myte at det er de velstående som reiser til utlandet for behandling – våre pasienter er alle alminnelige mennesker, med et brennende ønske om å leve. Det er samtidig viktig å være klar over at avhengig av type og antall behandlinger, kan en privat komplett kreftbehandling variere i kostnad. Alt fra kr. 100.000 til opp over en million kroner. Dessverre har man uansett pris aldri noen garanti for å lykkes, men desto tidligere etter en kreftdiagnose man kommer til behandling, desto større sjanser har man – hjemme som utenlands.

Vi har et internasjonalt og moderne nettverk

Nytt om kreft

Vi er inne i en revolusjon av kreftbehandling, med nye behandlingsmetoder og muligheter som dukker opp daglig.  Et større fokus også på kliniske studier, gir helt nye muligheter for kreftrammede til å forlenge livet med god livskvalitet.  Noen av disse nyheter presenterer vi her.

Aktuelle saker

OncoloMed er ofte i media, både på godt og vondt. Vår kamp for pasientenes rett til å søke hjelp i utlandet er kontroversiell hos noen, og veldig positivt mottatt av andre.  Noen av de mest aktuelle sakene kan du lese mer om her.

Våre Tjenester

Se hva vi kan hjelpe deg med

Vi anbefaler alltid å få en fornyet og alterantiv vurdering

OncoloMed har et stort nettverk av sykehus, klinikker og spesialister over hele verden

Vi assisterer deg med alt innen organisering av din pleie og behandling

Vi hjelper deg med å kartlegge alternativene, som du ikke får tilbud om hjemme. Våre samarbeidspartnere tilbyr alt fra immunterapi, regional cellegiftbehandling, CyberKnife, Nanoknife, Protonbehandling til mer holistiske alternativer.

Kontortider

MANDAG09:00-18:00
TIRSDAG09:00-18:00
ONSDAG09:00-18:00
TORSDAG09:00-18:00
FREDAG09:00-18:00
LØRDAG12:00-16:00
SØNDAGStengt

Kontakt informasjon

OncoloMed AS
Luramyrveien 40
4313 Sandnes
Mobile: (+47) – 909 13 600
info@oncolomed.no

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ring oss på 909 13 600 eller send en mail til info@oncolomed.no